top of page

Algemene voorwaarden

1.     Deze prijstlijst (catalogus, webshopprijzen) vervangt alle vorige prijslijsten.

2.     De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle door hen gestelde daden van koophandel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, meer in het bijzonder de koopvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest om deze toe te passen.

3.     Op elke onbetaalde factuur op de dag van betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 30 euro.

4.     Bij niet-betaling op de vervaldag, worden alle andere eventueel nog niet vervallen bedragen m.b.t. andere leveringen, onmiddellijk opeisbaar. De bedragen voor alle eventuele in consignatie gegeven wijnen worden dan eveneens dadelijk opeisbaar.

5.     De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

6.     Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum; klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

7.     Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

8.     De wijn wordt geleverd aan huis vanaf een minimum bestelling van 100 euro incl. BTW in de steden/gemeentes Hasselt, Zonhoven, Heusden-Zolder,Beringen, Genk,Houthalen-Helchteren,Alken,Lummen. Voor leveradressen hierbuiten wordt  door de verkoper een transporttarief voorgesteld in functie van de afstand en het aankoopbedrag.

9.    Afhalen van bestellingen kan na afspraak bij Beaudega, Hyacintenlaan 14, 3550 Bolderberg

10.    De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht om de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

11.    Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

bottom of page